Meer rendement uit projecten?

Door de meest actuele informatie op het juiste moment is het mogelijk om investeringen en resources zo effectief mogelijk toe te passen. Met Pagoni kan dit!

Verliest u grip op uw projecten?

Pagoni ontwikkelt producten waarmee u meer controle krijgt in alle fasen van uw projecten. Meer weten?

Meer inzicht in uw portefeuille?

Door het gebruik van een centrale database kunt u alle informatie inzien die u nodig heeft. Op project- en portefeuille niveau en wanneer u het wilt!

Over Pagoni

Gemeenten konden ooit rekenen op gegarandeerd rendement van gebiedsontwikkeling. In het huidige economische klimaat is dat verre van vanzelfsprekend. Het komt nu aan op kostenbeheersing, risicomanagement, lange termijnstrategie en verantwoord investeren. Een hele uitdaging. Pagoni en Stadkwadraat hebben een softwarepakket ontwikkeld dat inzicht geeft in de financiële status van de ruimtelijke portefeuille én handvatten voor sturing biedt. Betaalbaar en gebruiksvriendelijk, waarmee gemeenten de praktijk van vandaag aan kunnen.

Pagoni is online te gebruiken; er hoeft geen software geïnstalleerd te worden.
Naast het opstellen van een grondexploitatie (begroting) is het mogelijk om in Pagoni de projectadministratie (budgetbewaking) bij te houden en financiële systemen binnen de gemeente te koppelen. Hierdoor heeft u op ieder moment de beschikking over een actuele stand van de grondexploitatie van een project of projectenportefeuille. Lees meer.


Pagoni, oog op projecten

Pagoni leaflet